Revolutionerande design ska locka kvinnor till båtlivet


För tre år sedan genomförde Svenskt Marintekniskt Forum en undersökning bland 1000 kvinnor. Man insåg att det fanns ett flertal problemområden som gjorde att kvinnor valde bort båt som ett alternativ för familjesemestern. Undersökningen visade att det allra största problemet kretsade kring momentet när man skulle ta sig i och ur båten. Projektet ”All aboard” initierades och idén var att med hjälp av designers och konstruktörer, bygga ett båtkoncept som baserades på kvinnors önskemål. Designerna David Valham och Sigun Bergstedt på Dacat AB tog sig an utmaningen att skapa en landgång som både var säker och smart.
– Båtar byggs ju inte för att man ska kunna gå iland eller ombord. Det är utrustning som ofta får köpas till. Man kan jämföra det med när man köper en bil och själv får komplettera med en backspegel, säger David Valham.
Han ser att båtbranschen tar för givet att båtägaren själv ska köpa till utrustning, och då blir det inte lika estetiskt tilltalande eftersom det är olika tillverkare.
Från skiss till färdigt koncept
Arbetet på Dacat började med en kartläggning av de olika scenarier som uppstår när man befinner sig ute med båten. Först ska all packning lastas ombord, och då behöver man vara minst två personer som hjälps åt. Nästa moment är när man lägger till vid en naturhamn och behöver få iland mat, dryck och inte minst grillen.
Anna Claesson, projektledare på Dacat, har seglat i många år och vet att det ofta blir trångt i fören.
– Det är smalt, och det är mycket som ska samsas där så som pulpet, ankarspel, förstag, knapar m.m. och att klämma in en bra lösning var en stor utmaning, säger Anna Claesson.
För att skapa en djupare förståelseför målgruppens behov och var marknaden står idag, besöktes småbåtshamnar, båttillverkare och olika mässor. Eftersom ett peke ändrar båtens proportioner, föddes idén om att integrera landgången i skrovsidan istället. Då slipper man även tränga sig förbi förstaget för att ta sig iland eller ombord. Skissarbetet i projektet skiftade mellan 2D och 3D, men kompletterades med tapeskisser i skala 1:1. Detta för att säkerställa att landgången blev ergonomiskt gångbar.
Text: Silvia Rydberg
Läs mer om All Aboard projektet här:
http://www.dacat.se/demonstrator-animering/
http://www.dacat.se/allaboard/

2012 04 10 | |